Ali Çivril


Atlas Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde doçent olarak görev yapmaktayım.

CV-İng
CV-Tr

Araştırma Alanları:


En geniş manasıyla kuramsal bilgisayar bilimiyle ilgileniyor, ve şu an yaklaştırma algoritmaları ve hesapsal karmaşıklığın şema-kuramsal yorumu üzerine araştırma yapıyorum.

Google Scholar sayfası


Yay
ınlanmamış Çalışmalar:

-7 A. Çivril, M. Mirza Biçer, B. Tahsin Tunca and M. Yasin Kangal. An Improved Integrality Gap for Steiner Tree, 2023. pdf

6 A. Çivril. 4/3-Approximation of Graphic TSP, 2023. pdf

5 A. Çivril. A Unified Approach for Approximating 2-Edge-Connected Spanning Subgraph an 2-Vertex-Connected Spanning Subgraph, 2023. pdf

4 A. Çivril. Scheme-theoretic Approach to Computational Complexity IV. A New Perspective on Hardness of Approximation, 2023. pdf

3 A. Çivril. Scheme-theoretic Approach to Computational Complexity III. SETH, 2023. pdf

2 A. Çivril. Scheme-theoretic Approach to Computational Complexity II. The Separation of P and NP over C, R, and Z, 2023. pdf

1 A. Çivril. Scheme-theoretic Approach to Computational Complexity I. The Separation of P and NP, 2023. pdf

Bu, hesapsal karmaşıklığa şema-kuramsal yaklaşımı ortaya koyan makale olup P ve NP problemini çözmektedir. Bu makalede bir embriyo halinde ortaya konan teori, uzun vadede alanı kategori-kuramsal ve cebirsel-geometrik yöntemlerle matematiğin ana gövdesine eklemlemeyi hedeflemektedir. Özellikle konuya yabancı olanlar için daha somut olmak adına, makalenin katkıları şu şekilde sıralanabilir:


0) Hesapsal problemlerin kategorisinde TRIVIAL problemi tanımlıyor (alan için 0’ın keşfi), ve bu kategoriden şemaların kategorisine anlamlı bir fonktör tanımlıyor.
1) Algoritma denilen şeyi eldeki probleme karşılık gelen şemayı, TRIVIAL’i temsil eden tek bir noktaya indirgeyen bir geometrik prosedür olarak ele alıyor.
2) Bir problemin zaman karmaşıklığını ona karşılık gelen şemanın belli bir alt-şemasının geometrisiyle ilişkilendiriyor.
3) 3-SAT’a karşılık gelen şemanın bağlantılı bir alt-şemasının geometrisini ele alarak P’yi NP’den ayırıyor.

 

Yayınlanmış Çalışmalar:

- A. Çivril. A New Approximation Algorithm for the Minimum 2-Edge-Connected Spanning Subgraph Problem, Theoretical Computer Science, 943: 121-130, 2023.

         Not: Daha basit bir algoritma ve daha temiz bir analiz için lütfen 5 numaralı yayınlanmamış çalışmaya bakınız.

- A. Çivril. Approximation of Steiner Forest via the Bidirected Cut Relaxation, Journal of Combinatorial Optimization, 38(4): 1196-1212, 2019. pdf

- A. Çivril. Sparse Approximation is Provably Hard under Coherent Dictionaries, Journal of Computer and System Sciences, 84(1): 32-43, 2017. pdf

- A. Çivril. Column Subset Selection Problem is UG-hard, Journal of Computer and System Sciences, 80(4): 849-859, 2014. pdf

Not: Yaroslav Shitov tarafından çok daha basit bir NP-hardness ispatı var. Burada

- A. Çivril. A Note on the Hardness of Sparse Approximation, Information Processing Letters, 113(14-16):543-545, 2013. pdf

- A. Çivril and M. Magdon-Ismail. Exponential Inapproximability of Selecting a Maximum Volume Sub-matrix, Algorithmica, 65(1): 159-176, 2013. pdf

- A. Çivril and M. Magdon-Ismail. Column Subset Selection via Sparse Approximation of SVD. Theoretical Computer Science, 421:1-14, 2012. pdf

- A. Çivril and M. Magdon-Ismail. On Selecting A Maximum Volume Sub-matrix of a Matrix and Related Problems. Theoretical Computer Science, 410(47-49):4801-4811, 2009. pdf

- Y. Koren and A. Çivril. Binary Stress Model for graph Drawing. Graph Drawing 2008, 193-205. pdf

- A. Çivril, M. Magdon-Ismail and E. Bocek-Rivele. SSDE: Fast Graph Drawing Using Sampled Spectral Distance Embedding. Graph Drawing 2006, 30-41. pdf